Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Soruları Sizler İçin Cevapladık

Topraklama ölçümü gerekli midir?

Topraklama ölçümü sabit tesis ve makineler için her yıl periyodik olarak yapılması topraklama yönetmeliğine göre zorunludur. Eğer topraklama değerleriniz istenen dokunma gerilimini aşacak değerde ise acilen topraklama ölçüm değerini düşürmek için bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliğe sahiptir. Çünkü topraklama insanın hayatını ve malını koruyan bir sistemdir.

Topraklama Yönetmeliğine göre,

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

 1. i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
 2. ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:

 1. i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
 2. ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

Kompanzasyon sistemi gerekli midir?

• Konut, villa, mesken abonelerde sözleşme gücüne uygun sayaç takılır, reaktif ve kapasitif ceza uygulanmaz.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için reaktif, kapasitif ölçen kombi elektrik sayaçı kullanımı zorunludur.
Sayaç takılmadığı durumda % 90 reaktif kullandığı varsayılarak elektrik fatura bedeline ilave edilir.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW sonrası için Kompanzasyon sistemini zorunlu tutar.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 9 kW – 29,9 kW arası %33 reaktif sınır, %20 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.
• İşletmelerde Sözleşme gücü 30 kW üstü %20 reaktif sınır, %15 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır.

Eğer bu değerler geçilirse reaktif güç cezası faturanıza yansır. Böyle bir durumla karşılaşmamanız için kompanzasyon sistemini kurmanız gerekir eğer kurulu ise de yıllık periyodik bakımını yapmanız gerekir.

Termal Kamera ile ölçüm gerekli midir? Neden bu ölçümler yapılır?

Termal kamera ile ölçümler yasal zorunluluğu yoktur ancak arızanın önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alınması için gereklidir. Çünkü Güç tüketen ileten tüm ekipmanlar arızalanmadan önce ısınırlar ve infrared enerji (ısı) yayarlar. Temassız ölçüm cihazları olan termal kameralar nesnelerin yaymış oldukları bu görünmez infrared enerjiyi algılayarak elektronik sinyale dönüştürdükten sonra, kamera ekranında termal görüntü şeklinde gösterirler.

Termal Kamera ile Tesislerde Bakım Yapılmasının Avantajları Nelerdir?

► Termal kameralar, tesislerde gözle görülmesi mümkün olmayan problemlerin kolaylıkla ve anında tespit edilebilmesini sağlayarak beklenmedik duruşların önlenmesine yardımcı olur.
► Bu tespitler, işletmelerin üretim kayıplarını azaltır. Yapılan bakım kalitesini artırır.
► Orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek yüksek onarım maliyetlerini önler.
► Tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktaları tespit edebildiğinden, enerji tasarrufu sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.
► İşletmelerdeki yangın riskini de erken teşhis edebildiğinden can ve mal güvenliğini de üst seviyeye çıkartmaktadır.

Elektrik iç tesisat kontrolü gerekli midir?

vet EMO yönetmeliğine göre elektrik üreten ve tüketen her türlü tesis ile cihaz, ekipman ve aletlerin işletilmesi sırasında can ve mal güvenliği açısından denetlenmesini gerekir. Elektrik iç tesisat muayenesi her yıl düzenli yapılır. Çünkü yıl içinde makine ekipman değişir, röleler bozulur, kablolar eskir, şalt malzemeler sorunlar verebilir. Elektrik iç tesisat kontrolleri neticesinde verilen Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporları 1 (bir) yıl geçerliliğe sahiptir.

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri
Scroll to Top