KODLU BAKIM YÖNERGESİ

1- GÜÇ TRAFOLARI:
1.1- Temeller-Duvarlar;
a) Temelleri çatlak ve çökme yönünden kontrol ediniz.
b) Duvarları, çatlak, nem, sıva ve badana yönünden kontrol ediniz.
1.2- Temizlik;
a) Trafo bölümünün temizliğini yapınız.
b) Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde varolan tüm yapıların temizliğini yapınız. Toz temizliğini takiben yağların temizliğini yapınız. Trafo sıcaklığının dış ortama verilmesinde büyük önem taşıyan radyatörlerin toz ve yağının temizlenmesini en sona bırakınız ve ayrı bir özenle temizleyiniz.
c) Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliğini yapınız.
d) Trafo buşinglerini en son temizleyiniz. Çıkmayan kirlerin temizliği için, Karbon-Tetra-Klorid kullanınız.
1.3- Kontrol ve İncelemeler;
a) Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz (kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini, tamamen önler durumda olmalıdır).
b) Yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıları kontrol ediniz.
c) Bütün metal aksamı boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz.
d) Bütün elektriki ve mekaniki bağlantıları, gevşeklik yönünden kontrol ediniz.
e) Bütün elektrik bağlantılarını, elektrik kontak teması yönünden kontrol ediniz. Gerektiğinde yüzey temizliği yapınız (trafo buşing bağlantıları hariç).
f) Baraların buşinglere bağlantısında, buşinglerin yatay yönde zorlanması halinde durumu onarınız.
g) Termostat ve Bucholz rölesinin, fonksiyon testini yapınız.
h) Teneffüs cihazını kontrol ediniz. Gerekiyorsa silikagel (hidroskopik madde) kurutması yapınız (filitre yağını tamamlayınız).
i) Ark boynuzlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız.
1.4- Testler;
Aşağıdaki testleri yaparak değerlendirme sonuçlarına göre periyod öncesi testlerin gerekip gerekmediğini, ölçme sonuçlarını ve varsa alınması gerekli önlemleri raporlayınız.
a) YG/AG, YG/Tank, AG/Tank yalıtım testleri (yalıtım seviyesi, PE-SÇ).
b) Yağın dielektrik dayanım testi.
c) Yağ nem miktarı (çıtırtı deneyi).

d) Yağ renk kodu testi.
e) Yıldız noktası yüklenmesinin ölçülmesi.
f) İşletme topraklama direncinin ölçülmesi.
g) Sarım oran testi (Yukarıdaki test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu, gerek görülmesi halinde yapılır. Bu durumda, test bütün gerilim kademeleri için ayrı ayrı yapılmalıdır).


2- KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER):
2.1- Çelik Yapı;
a) Kesicinin çelik yapısını oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol ediniz. Gevşek bağlantıları sıkınız ve kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışmasını önleyiniz.
b) Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz. Gereken yerleri boyayınız.
2.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantılarını kontrol ediniz ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesini sağlayınız.
b) Elektrik bağlantı yüzeylerini kontrol ediniz ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapınız.
c) Yağ seviye göstergelerini ve yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa yağ ilavesi yapınız.
d) Yağın rengini kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
e) Yağ kaçağı yönünden, bağlantı noktalarını kontrol ediniz. Yağ kaçağı varsa, kaçağın meydana geldiği noktayı tesbit ediniz.
2.3- Temizlik;
a) Hücrenin temizliğini yapınız.
b) Çelik yapının ve ardından kesici kutupların temizliğini yapınız.
c) Mekanizma bölümünü açarak, basınçlı hava yardımı ile temizliği yapınız.
2.4- Düzeltme;
a) Mekanizmayı, elemanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar kaçıklıkları yönünden kontrol ediniz. Gerekiyorsa mekanizmayı sökerek, belirlenen aksaklıkları gideriniz.
b) Yağını temiz bir kaba alarak kesiciyi sökünüz. Kontakları, kesme hücresini, yalıtım tüpünü temizleyiniz.
c) Sabit ve hareketli kontakları kontrol ederek, varsa ark çapaklarını ince bir eğe ile alınız. İnce bir zımpara kullanarak, yüzey düzgünlüğünü sağlayınız. İnce bir zar oluşturacak şekilde, kontak yüzeylerini vazelinleyiniz.
d) Kesme hücresi elemanlarını kontrol ederek, gerekiyorsa ark izlerini (malzemesine uygun bir yöntemle) temizleyiniz.
e) Kesici yağının rengini ve renk kodu yönünden uygunsa dielektrik dayanımını ölçünüz. Gerekiyorsa, yeni yağ hazırlayınız.
f) Kesici montajını ve ayarlarını yapınız. Yağını doldurunuz.

g) Açma ve kapama işlemlerini yaparak kontak hareketlerini kontrol ediniz. Kontakların senkron hareketlerini izleyiniz.
h) Hareket sonu kontaklarında kayma olup olmadığını ve kesici konumları ile tam çakışıp çakışmadığını kontrol ediniz. Gerekiyorsa ayarlayınız.
i) Sekonder devre ile ilgili bağlantıları kontrol ediniz (fonksiyon testleri yaparak).


3- AKIM TRAFOLARI:
3.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtılmış bölümlerinin temizliğini yapınız.
3.2- Kontrol ve /veya İncelemeler;
a) Primer bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Bütün bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.
c) Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.
3.3- Testler;
Yalıtım testini yapınız. Sonucu raporlayınız.


4- GERİLİM TRAFOLARI:
4.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtılmış bölümlerin temizliğini yapınız.
4.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Primer bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa sıkınız.
c) Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.
4.3- Testler;
Yalıtım testini yapınız. Sonucu raporlayınız.


5- PARAFUDRLAR:
5.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtım bölümlerinin temizliğini yapınız. Çıkmayan kirlenmeler varsa, karbon-Tetra-Klorid kullanınız.
5.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Y.G. Tarafı bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
c) Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.

5.3- Testler;
a) Yalıtım testini yapınız.
b) Topraklama direnç değerini ölçünüz.


6- AYIRICILAR:
6.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtma bölümlerinin temizliğini yapınız.
6.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Elektrikli bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Bütün bağlantıları kontrol ederek gerekenleri sıkınız (kumanda mekanizması dahil).
c) Bara bağlantılarındaki kasılmalar yüzünden, mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediğini kontrol ediniz.
d) Hareketli ve sabit kontakları kontrol ediniz. Gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulayarak düzgün yüzey sağlayınız. Kontakları (ince) vazelinleyiniz.
e) Kontak basma durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak basma yay ayarlarını değiştirerek eksik veya fazla basmaları düzeltiniz.
f) Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrollerini yapınız. Gerekiyorsa ayarlayınız.
g) Mesnet ve itici izolatörleri kırık, çatlak, vb. yönünden kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
h) Kumanda mekanizmasını, kumanda boru ve mafsallarını kontrol ederek normal olduklarını ve normal çalıştıklarına bakınız.
6.3- Testler;
İzolatörlerin durumundan şüphe duyulduğu durumlarda, yalıtım testi yapınız.


7- TOPRAKLAMALAR:
7.1- Kontrol ve Bakımlar;
a) Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, kablo başlığı vb.) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantılarını sökerek, temas yüzeylerini temizleyiniz. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyayarak bağlantıyı yenileyiniz.
b) Bu bağlantılardan başlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenlerini kontrol ediniz. Ek noktalarındaki bağlantıları sökerek, temas yüzeylerini temizleyiniz. Gerekirse alüminyum boya ile boyayınız.
c) Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı işlemi tekrarlayınız.
d) Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantılar için aynı işlemi tekrarlayınız.
e) Hücre kapılarının flex, topraklama bağlantılarını açınız ve aynı işlemi tekrarlayınız.

f) Topraklanmamış birimler var ise, topraklama barasına bağlantılarını yapınız (birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin bu bağlantıları, topraklama yönünden elektrikli bir bağlantı sayılmaz).
g) Topraklama barasının, topraklama elekdroduna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm.’lik kısmını açarak korozyon yönünden kontrol ediniz. Aşırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse, topraklama iletkeninin yer altındaki bölümüne ve elektroda koşut bağlanan ikinci bir topraklama kurunuz.
7.2- Ölçme;
a) Topraklama barasını, topraklama elektroduna en yakın bağlantısından ayırarak, topraklama elektrodunun topraklama direncini ölçünüz (bu ölçme, toprak altında kalan kısmın topraklama direncini verir). Bulunan değerin doğruluğunu kontrol ediniz.
b) Ayrılan bağlantıyı normale getirerek, topraklama direncini topraklama elektroduna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçünüz. Bu değerler, topraklamanın yer altındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır. Daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda, ara bağlantılarda kötü temas olduğu belirleneceğinden, hatalı bağlantıyı bularak onarınız (ölçme için, insanların en çok temas ettikleri noktaların seçilmesi uygun olur).
8- BARALAR:
Bara temizliklerini yapınız. Bütün bara bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa yüzey temizliğini yapınız ve sıkınız. Gerekiyorsa baraları boyayınız.
9- MESNET İZOLATÖRLERİ:
İzolatör temizliklerini yapınız. Bağlantı gevşekliklerini kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız. Baraların izolatör bağlantılarını kontrol ediniz. Kırılmış veya çatlamış izolatörleri değiştiriniz.
10- GEÇİT İZOLATÖRLERİ:
Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H), geçit izolatörlerinin temizliklerini yapınız. Tij ve iletken bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse temas yüzeylerini temizleyiniz.
11- KABLO BAŞLIĞI:
Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizliklerini yapınız. Kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol ediniz. Gerekiyorsa temas yüzeylerini temizleyiniz.
12- YERALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI:
12.1- Kontrol;
a) Kablonun hariçte kalan bölümleri kanal içinde ise, kanalları açarak kabloyu kontrol ediniz. Gerekiyorsa kanalı temizleyiniz.
b) Kablonun hariçte ve dahilde, toprak üstünde kalan bölümlerini ve mekanik bağlantılarını kontrol ediniz.
c) Kablonun mekaniki bağlantısını sağlayan elemanların (kelepçe v.b.), kablo izolasyonunu zedeleyip zedelemediğini kontrol ediniz.

12.2- Test
Kablonun her iki ucundan elektriki bağlantılarını çözerek, yalıtım testini yapınız. Bulunan değerleri raporlayınız.
13- AKÜ VE REDRESÖR:
13.1- Akü bataryası;
a) Akü bataryası su seviyelerini kontrol ediniz. Gerekenleri tamamlayınız. Elemanların bome ve gerilim değerlerini okuyunuz, okunan değerleri kaydediniz.
b) Akü bataryasına suni yük bağlayarak deşarj ve takiben şarj ediniz. Bu işi 2 veya gerekiyorsa 3 defa tekrarlayarak ölçmeleri yenileyiniz.
c) Son şarjı takiben su tamamlama işlemlerini yaparak bataryayı tampon şarja alınız.
13.2- Redresör;
a) Redresör panosunun dış ve iç (hava ile) temizliğini yapınız.
b) Ölçü aletleri, sigortalar, doğrultucu elemanlar, şalterler, sinyal tertipleri v.b. elemanların normal çalıştıklarını denetleyiniz.
c) AC ve DC bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.
14- PANOLAR:
14.1- AG Ana Dağıtım Panoları;
a) Panoların dış ve iç temizliğini, basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.
b) Pano teçhizatının normal durumda olduğunu denetleyiniz.
c) Bütün elektriki bağlantıları kontrol ediniz.
14.2- Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları;
a) Panoların iç ve dış temizliklerini, basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.
b) Röle, yardımcı röle, sesli ve ışıklı sinyal, şalter ölçü aleti v.b. teçhizatın normal çalıştıklarını görünüz. Rölelerin fonksiyon testlerini yapınız.
c) Elektriki bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.
15- ÇELİK YAPI:
Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları v.b. tüm çelik yapının temizliğini yapınız. Boya ihtiyaçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa boyayınız.
16- GÜVENLİK TEÇHİZATI:
Tüm güvenlik teçhizatını temizleyiniz. Sağlam ve güvenilir olduklarını denetleyiniz. Gerekiyorsa test ediniz. Güvenilir olmayanları servisten kaldırınız.

 

Scroll to Top